Disclaimer

Disclaimer

“Toys”, verleent u hierbij toegang tot http://www.ekzit.nl en publiceert hier teksten en afbeeldingen en andere materialen die door “Toys”en derden zijn toevertrouwd . “Toys”behoudt zich daarbij het recht voor op ieder moment de inhoud aan te passen of delen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De info op “http://www.ekzit.nl” is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden uitsluitend gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van “Toys”.

Info over aansprakelijkheid

De op http://www.ekzit.nl aangeboden materialen worden gepresenteerd zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van “Toys”.

In het bijzonder zijn alle prijzen op http://www.ekzit.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op http://www.ekzit.nl. “Toys” oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. “Toys” zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig handelen . Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier .

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij “Toys” en haar bloggers (alle rechten voorbehouden), tenzij anders vermeld. Voor gebruik van content kun je contact met ons nemen .

Inkomsten

Af en toe raadt “Toys” bepaalde producten en/of diensten aan. Het kan zijn dat “Toys” hiervoor een vergoeding krijgt.